Cloud applicatie op maat

Introductie

Bent u op zoek naar een programma om een bedrijfsproces te automatiseren maar vindt u geen geschikt standaardprogramma? Dan kunt u door Infinwebs een cloud applicatie op maat laten maken. De cloud applicatie is enkel beschikbaar voor uw bedrijf en u kan ten alle tijde het programma laten updaten volgens de evolutie van uw bedrijf.

 

 

Werkwijze bouw applicatie

1. Bespreking vereisten applicatie

In een eerste bespreking worden de specificaties van de applicatie besproken. Wie zal het programma gaan gebruiken? Wat moeten zij kunnen? Wat zijn de doelstellingen?

2. Offerte opmaak en bijsturing

Na de eerste bespreking worden de specificaties meer in detail uitgewerkt en op papier gezet. Deze specificaties worden nagekeken door de klant en gecorrigeerd waar nodig. In deze fase wordt ook een kostprijs gegeven. Deze kostprijs kan steeds veranderen wanneer de specificaties worden bijgewerkt.

3. Bouw en bijsturing prototype

Wanneer de offerte met specificaties goedgekeurd is wordt een prototype gemaakt. Dit prototype bevat reeds werkend de kern onderdelen zoals bijvoorbeeld het gebruikerssysteem. Voor de meer specifiekere onderdelen wordt enkel een visueel prototype gemaakt zodat de gebruikers kunnen zien hoe de applicatie eruit ziet maar er nog niet functioneel mee kunnen werken. Door in dit stadium de applicatie te reviseren wordt overtollig programmeerwerk, en dus ook overtollige kosten, vermeden.

4. Bouw werkende applicatie en bijsturing

Het prototype wordt nu volledig geprogrammeerd zodat de applicatie volledig functioneel is. Het is mogelijk dat het prototype aangepast moet worden om een bepaalde functionaliteit te verwezenlijken. De applicatie kan vrij getest worden en er kunnen nog wijzigingen aan de applicatie gebeuren.


 

Werkwijze onderhoud applicatie

Het onderhoud begint te lopen na de goedkeuring van de applicatie of 14 dagen na de laatst gevraagde en voltooide aanpassing. Voor de eerste maand worden enkel de resterende dagen gefactureerd (Voorbeeld: op 15 oktober wordt slechts 50% in rekening gebracht). De volgende maanden wordt het volledige bedrag steeds in het begin van de kalendermaand aangerekend.

Webhosting

De applicatie wordt niet online gehouden door een reguliere webhosting zoals bijvoorbeeld een website maar wordt geplaatst op de infrastructuur van Amazon. Dit heeft enkele belangrijke voordelen:

  • De applicatie staat op een eigen server zodat uw applicatie zeer snel werkt

  • Documenten geüpload in de applicatie worden onmiddellijk op verschillende servers opgeslagen zodat niets verloren gaat bij een hardware crash

  • Van de databank gekoppeld aan uw systeem wordt elke 24u een backup gemaakt en bijgehouden voor 30 dagen.

  • Bij hardware falen staat er binnen enkele minuten een nieuwe server klaar. Er hoeft fysiek geen extra server geïnstalleerd worden.

  • Updates van de applicatie gebeuren zonder downtime. De vervanging van applicatieversies gebeurt in enkele seconden.

 

Bereikbaarheid

De applicatie kan geplaatst worden op een subdomeinnaam van een bestaande domeinnaam (bijvoorbeeld: cloud.uwbedrijf.be) of op een aparte domeinnaam (bijvoorbeeld: www.uwbedrijfscloud.be).

 

Uptime tracking

Er wordt een tracking systeem opgezet dat elke 5 minuten kijkt of de applicatie nog online is. Wanneer de applicatie om een bepaalde reden offline geraakt wordt Infinwebs onmiddellijk verwittigd en kan er ingegrepen worden.

 

Wekelijkse test van functionaliteit

Bij het ontwikkelen van de applicatie worden automatische tests aangemaakt dat de volledige functionaliteit uittesten in verschillende webbrowsers. Op deze manier kan er bij elke update snel getest worden of elke component van de applicatie nog steeds goed werkt. Bij bijvoorbeeld updates van de webbrowsers die u gebruikt om met de applicatie te werken kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit stopt met werken. Door deze tests maandelijks uit te voeren worden deze fouten bloot gelegd en kunnen deze opgelost worden.

 

Bug tracking

De applicatie wordt uitvoerig getest maar het is steeds mogelijk dat er een fout in de appicatie komt door een bepaalde handeling of door bepaalde instellingen van een gebruiker. Door bug tracking wordt deze fout onmiddellijk gemeld aan Infinwebs met de gegevens om dezelfde situatie exact te repliceren en de fout op te sporen. Zo kan er onmiddellijk worden ingegrepen wanneer er toch nog iets fout zou gaan.

 

Versies

De broncode van het project is van grote waarde en dit mag zeker niet verloren gaan. Daarom worden de laatste 30 versies van de applicatie steeds bijgehouden in de cloud.

 

Rapportage

Elk kwartaal krijgt u een rapport met de uptime van uw applicatie, de resultaten van de maandelijkse tests en de bug tracking. We werken eraan om deze informatie in de toekomst (deels) realtime te maken zodat u steeds de status van uw project online kunt bekijken.